Gaiapolis

Food Productive City

Gaiapolis on avoimeen kaupunkiviljelytutkimukseen osallistava kansalaisjärjestö. Tavoitteena on jakaa ja kehittää kaupunkiviljelyyn soveltuvia ratkaisuja ja toimintatapoja. Lisäksi yritämme verkostoida yhteistoimintaan aihepiiristä kiinnostuneita toimijoita; asiantuntijoita, aktiiveja, asukkaita, oppilaitoksia, yrittäjiä, julkishallinnon suunnittelijoita sekä rahoittajia.

Lyhyesti kaupunkiviljely tarkoittaa hyvää ruokaa. Tutkimuskenttänä se on laaja, koska kaupunkiviljelyä voi toteuttaa monella tavalla. Alla oleva lista on pintaa raapaiseva ja suurpiirteinen otos aiheeseen liittyvistä mahdollisuuksista ja keinoista. Sivuston linkkejä, niiden kuvauksia ja jäsentelyä täydennetään mahdollisuuksien mukaan, koska sivustoa ylläpidetään vapaaehtoisvoimin.

Videotiedostot aukeavat YouTube-palvelussa.

Gaiapolis is a collective that shares information about urban agricultural methods. We try to promote emerging solutions and How-Tos. Our goal is also to help interested actors network with each other; professionals, activists, habitats, academics, entrepreneuers, administratives and investors.

In short urban agriculture means good food. Study field is wide because city farming can be applied in many ways. List below is just a scratch in the surface and it gives only a broad wiev about the possibilities and methods. Site is maintained by volunteers. Therefore sources, descriptions and rearrangements will be made when possible.

Videolinks open in YouTube-service.

Aihealueet (Topics)

1. Kumppanuusmaatalous (Community Supported Agriculture, CSA)
2. Kattoviljely (Roof farming)
3. Seinäviljely (Vertical farming)
4. Vesitekniikka (Water technics)
5. Akvaarioviljely (Aquaponics)
6. Ravinnekierto (Nutrient cycle)
7. Kasvihuoneviljely (Greenhouse farming)
8. Materiaalitekniikka (Material technics)
9. Permakulttuuri (Permaculture)
10. Projektit ja järjestöt (Projects & Organizations)
11. Hakupalvelut (Data Banks)

1. Kumppanuusmaatalous (Community Supported Agriculture, CSA)

Community Supported Agriculture (playlist)

Community-Based Participatory Research Helps Farmers and Scientists to Manage Invasive Pests in the Ecuadorian Andes

CSA (Wikipedia)

Laatikkoviljely

Organic Nation TV

Tampereen Satokartta (julkiset ruokakasvit)

Urbaani Onni

Urbaanit puutarhat ja kaupunkiviljelyn uudet trendit

2. Kattoviljely (Roof farming)

Automated Rooftop Greenhouse (video)

Exactum Greenhouse

Greenroofs Helsinki

Lightweight Thin-layer Rooftop Garden

Minna Piiroinen – Kattojen hyödyntäminen kaupunkiviljelyssä

NYC Rooftop Farm

Rooftop Basics (Power Point) – Lightest Rooftop Farming methods invented

Rooftop Farm Ecosystem

Rooftop Grfeenhouse (video)

Rooftop Hydroponics Restaurant (video)

Tsing Yi Green Site Office

3. Pystyviljely (Vertical farming)

Decorative Green Walls

Decorative Green Walls 2

Fresh Effect (FIN)

Green Wall Construction

How to build your own strawberry tower

Living Wall Pannel

Passive Vertical Container

Portable Kitchen Garden

Urban Green Wall Strategies

Vertical Filter Garden

Vertical Gardening Made Easy (video)

Vertical Pipe System (video)

4. Vesitekniikka (Water technics)

Aquaculture Technology (video)

Automatic Seedling Watering

Automatic Watering for Global Buckets (like EarthBox®)

Chinese Riverfarm

Murray Hallams Practical Aquaponics

Pumping Water by the Air Lift Method

Simple home made water pump demonstrated (video)

5. Akvaarioviljely (Aquaponics)

Backyard Aquaponics

Bioponica (Commercial Aquaponic Production)

Ceres Aquaponic Education Center

DIY-Aquaponics

Friendly Aquaponics Education Center

Future Farm (Commercial Aquaponic Propduction)

Insects that eat algae

Kokemuksia akvaarioviljelystä (kaupunkiviljely.fi)

Planted Tank

Poor Man’s Dosing Drops (How to make fertilizers at home)

Recirculating Aquaculture Systems

Social Earth – Aquaponics

The Aquaponics Source

6. Ravinnekierto (Nutrient cycle)

Closing a Loop: Substance Flow Analysis of Nitrogen and Phosphorus in the Rainbow Trout Production and Domestic Consumption System in Finland

Composting Made Easy (video)

Compost Super Tea v.2.0 (video)

Homemade rotary compost screen (video)

How To Build a Homemade Compost Tumbler (video)

World Record Vegetable Secret (video)

7. Kasvihuoneviljely (Greenhouse farming)

Building a Geodome (video)

Building Industrial Greenhouses (video)

Home-made Low Cost Greenhouse (video)

Hydroponic lettuce production (video)

N.G.S. Hydroponic System (video)

Sustainable Winter Agriculture (video)

The Winter Harvest at Stone Barns (video)

Foldable Bamboo frame for an Emergency or temporary Shelter or a green house (video)

UW grad student’s hydroponic tower system (video)

You Can Grow Food in the Snow (video)

8. Materiaalitekniikka (Material technics)

Barrel Garden

DIY Bucket Drip Irrigation

DIY-hydroponics for 300$ (video) (video)

DIY Hydroponic systems from junk

Horizontal Bottle System (video)

Trukkilavatorni (video)

Walls from Bottles (video)

Paper Seedling Pots (video)

Newspaper Seedling Pots (video)

Rooting transferred plants in plastic bags and mugs (video)

9. Permakulttuuri (Permaculture)

Further Resources for Forest Gardening (Veganic Agriculture Network)

Lawton’s Guide to Permaculture Design part 1- 4 (video)

Permakulttuurin menetelmiä ja tekniikoita suomeksi

Pohjoinen permakulttuuri | Suomenkielinen permakulttuuriblogi

10. Projektit ja järjestöt (Projects & Organizations)

Aarre.org

Beginning Farmers Resources

Canada’s Office of Urban Agriculture

Changemakers

Dodo ry

Finnish Green Building Council

Green Architecture (Tournesol Siteworks)

Kaupunkiviljely.fi

Luonnonvara ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä

Partnership for European Environmental Research

Research Study Animation

RUAF Foundation

Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu

Tulevaisuuden Tutkimuskeskus (Turun Yliopisto)

Työ- ja elinkeinoministeriö: Cleantech-strategia

Urban Farm Online

USDA resources on Urban Agriculture

Vertical Garden Institute

Viheraluerakentajat.fi

11. Hakupalvelut (Data Banks)

Alearn Water Farming Resource Database

Legume Information System (Nitrogen Fixers)

Luontoportti (tietoa kasveista)

Theseus – Opinnäytetyöt

Royal Horticultural Society

Ympäristöhallinto

Nelli-portaali

Wikimedia Commons: Greenhouse


47 Comments

Proto-päivitys

Gaiapolis-tutkijatiimillä on ollut kesän aikana kädet täynnä jos jonkin näköistä hommaa. Onneksi olemme saaneet myös prototyyppejä hieman eteenpäin. Olemme koettaneet rakentaa toimivia seinäviljelyjärjestelmiä kalvoletkusta, viemäriputkesta sekä kierrätyslaatikoista. Tässä pieni kuvapäivitys keskeneräisistä viritelmistämme TAMK:n kasvihuoneelta:

This slideshow requires JavaScript.